Gotiopage

การควบคุมคุณภาพ

บริษัท ฮายาคาวะ จำกัด ได้รับการรับรองโดยสมาคมนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของอุปกรณ์ และมีโรงงานซึ่งเป็นที่ซ่อมบำรุงและเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ในเดือนกันยายน พ.ศ.2556 ได้มีการย้ายโกดังศูนย์วัสดุไปอยู่ที่ เมืองเอะเบะซึ(Ebetsu) ซึ่งเราได้มีการควบคุมดูแลสินค้าให้ได้มาตรฐาน นอกเหนือจากนั้นในทุกๆปีเราจะตรวจสอบสินค้าและทำลายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ ซึ่งเราจะสนับสนุนระบบการทำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

เครื่องคัดแยกท่ออัตโนมัติ

ท่อเหล็กที่ใช้งานเสร็จแล้วจะนำมาเข้าเครื่องคัดแยกท่ออัตโนมัติโดยเครื่องจักรจะทำงานขจัดรอยเปื้อนและแยกขนาดของท่อโดยอัตโนมัติ หากมีการบิดเบี้ยวเพียงเล็กน้อย เราจะซ่อมด้วยเครื่องจักรแต่หากเสียหายเกินกว่าจะซ่อมได้ เราจะดำเนินการคัดทิ้ง

パイプ自動選別機1
パイプ自動選別機2

ขานั่งร้านและแผ่นทางเดิน

ในการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เราใช้เครื่องจักรเพื่อขจัดรอยเปื้อน แต่ในการซ่อมแซมต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเพื่อดูแลและดำเนินการซ่อมแซม นอกเหนือจากนั้นการเก็บรักษา เราได้ให้ความสำคัญกับการจัดหมวดหมู่คัดแยกสี แสดงป้ายการแยกชนิดของสินค้า ให้ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

建枠・布板1
建枠・布板2

แคลมป์(ข้อเสือ)

เพื่อควบคุมคุณภาพหลังจากการใช้งาน แคลมป์จะถูกนำไปทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรและก็ทำงานด้วยมือเพื่อลดรอยเปื้อน จากนั้นจะซ่อมแซมเกลียวน็อตด้วยเครื่องจักรและใส่น้ำมันเพื่อป้องกันสนิม

クランプ1
クランプ2

แผงรั้วกั้นบริเวณ (Ad Flat Panel)

หลังจากใช้งานสินค้าแล้ว เราจะดำเนินการตรวจสอบสินค้าแล้วนำไปขัดและทาสีใหม่อีกครั้งเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพสมบูรณ์หลังจากนั้นจะคลุมด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันฝุ่นเกาะและเก็บไว้เป็นชั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

アドフラットパネル1
アドフラットパネル2

แผงกันเสียงและแผงกันเสียงโปร่งแสง

เราได้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในการทำความสะอาดรอยเปื้อนที่ติดอยู่ แล้วนำมาเช็ดและลงแว๊กซ์ผิวหน้าของสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะและรักษาคุณภาพ

防音・採光パネル1
防音・採光パネル2

อุปกรณ์อลูมิเนียม

เรามีอุปกรณ์อลูมิเนียมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มาตรฐานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง เราได้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ในการทำความสะอาดขจัดสิ่งสกปรกออกไปจากอุปกรณ์อลูมิเนียม ซึ่งไม่ทำให้อุปกรณ์อลูมิเนียมของเราเกิดความเสียหาย และผู้ที่มีหน้าที่ดูแลแต่ละส่วนงานก็ได้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบำรุงจากผู้เชี่ยวชาญของโรงงานผู้ผลิต

アルミ商品1
アルミ商品2
アルミ商品3
アルミ商品4

ตาข่าย

หลังจากการใช้งานสินค้าแล้วจะนำมาทำความสะอาดซึ่งเป็นพื้นฐานในการซ่อมบำรุง
บริษัทมีข้อบังคับในการตรวจรับสินค้าและตรวจสอบแต่ละจุดของสินค้า ท้ายที่สุดก็จะส่งสินค้ามาให้ผู้เชี่ยวชาญ ซ่อมบำรุง
ทำความสะอาดและรักษาคุณภาพมาตรฐานนั้นให้คงอยู่

メッシュ・ネット類1
メッシュ・ネット類2

กล่องตะแกรงเหล็กและรถยกสินค้า

เราได้จัดเตรียมพาเลทและกล่องตะแกรงเหล็กเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า กล่องตะแกรงเหล็กส่วนใหญ่จะใช้ตอนจัดส่งสินค้าและตอนคืนสินค้า เราควบคุมการจัดส่งวัสดุไปสถานที่ก่อสร้างในระหว่างการขนส่งด้วยความปลอดภัย จุดประสงค์ของบริษัทคือความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการเข้าออกของการรับส่งสินค้า เรามีรถยกสินค้า 18 คันและรถยกสินค้ารุ่นไฮบริต 2 คันในการใช้งาน ในด้านรถยกสินค้าของเราก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตในด้านการซ่อมบำรุงรักษา ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย

返却用カゴ・作業リフト1
返却用カゴ・作業リフト2
  • แคตตาล็อกออนไลน์
  • ภาพถ่ายทางอากาศ
  • มีเทปบันทึกภาพการทำงานภายในบริษัท
  • บริษัท อะรุอินโกะ จำกัด
  • สมาคมนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่น
  • สมาคมให้เช่านั่งร้านของประเทศญี่ปุ่น