Gotiopage

Businessธุรกิจ

จากอุปกรณ์นั่งร้านให้เช่าชั่วคราว แผนงานจนถึงการจัดทำแผนแต่ละชนิด กรุณามอบความไว้วางใจให้เรา

ในการดำเนินกิจการ เรามีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน ออฟฟิศชั่วคราว และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น เมื่อเรารับออเดอร์จากลูกค้าแล้วก็จะทำการจัดส่งสินค้าจากแต่ละโกดังศูนย์วัสดุอย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ
ที่ฮอกไกโดกว่า 600 บริษัทที่เราได้ร่วมงานกัน เช่นภาครัฐบาล โยธาธิการ ผู้รับเหมาทั่วไป ภาคเอกชน และโครงการขนาดใหญ่ โดยร่วมงานกันอย่างกระรือร้น
เรามีการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยมีเอกสารที่ยื่นต่อกรมแรงงานไม่ว่าจะเป็นแผนการทำงานและแบบโครงสร้างนั่งร้านที่ผ่านการคำนวนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ในการออกแบบแต่ละงานเรามีการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแผนงานต่างๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

  • แคตตาล็อกออนไลน์
  • ภาพถ่ายทางอากาศ
  • มีเทปบันทึกภาพการทำงานภายในบริษัท
  • บริษัท อะรุอินโกะ จำกัด
  • สมาคมนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่น
  • สมาคมให้เช่านั่งร้านของประเทศญี่ปุ่น